Info

Førerkort

Fraværsgrensen er en utfordring når en går på skole og skal ta førerkort. Vi prøver å tilrettelegge undervisningen best mulig slik at dette ikke skal bli noe problem. Ved å starte tidlig med kjøretimer kan en bruke fritimer og fridager til kjøreopplæring. Vi har også lærere bosatt flere steder rundt byen for henting og bringing. Kontakt oss for mer informasjon.

City Trafikkskole tilbyr opplæring i klasse B, ikke opplæring på motorsykkel eller på tilhenger. Dette skjer sammen med vår samarbeidsskole Byens Trafikkskole.

For å kunne ta førerkort må du bestå en teoretisk og en praktisk førerprøve. Først av alt bør du søke om å få førerkort. Du søker via internett ved å gå til Statens vegvesen sin nettside og logger deg inn på «Din side».

Teoriprøven kan gjennomføres rett etter utfylt søknad. Etter bestått teoriprøve kan du få tildelt praktisk prøve, da må vandel og eventuelt optikerattest være i orden. Når den kan avholdes, avhenger av ventetiden på trafikkstasjonen. Det er vanlig at dette skjer i samråd med lærer.

Våre elever kan logge seg inn på sin egen Elevside. Dette er en side som viser kjørte og fremtidige timer, samt kostnad og elevsaldo.

Om teoriprøven

Generelt

Når din søknad er levert kan du ta prøven på trafikkstasjonen i Bergen, ca. 600 m fra våre kontorer. Teoriprøven taes på data, og det er en avkryssingsprøve. Du skal svare på 45 ulike problemstillinger. Det er kun ett rett svar pr. oppgave og du har 90 minutter til disposisjon.

7 feil eller mindre gir bestått prøve, og anledning til å bestille praktisk prøve. Har du flere feil må du prøve på nytt. Dette kan ikke skje før det har gått 2 uker.

Vi anbefaler deg å ta en teorikveld for å bestå teoriprøven, dette er gratis for våre elever! Det blir lettere å komme i gang med lesing, lettere å lære med bilder fra lokalmiljø og mer moro sammen med andre! Teoriprøven blir lettere å bestå, samt at en bruker færre kjøretimer.

Muntlig prøve

Teoriprøven kan også foregå muntlig sammen med sensor. Dette er for de med dysleksi, lese- og skrivevansker, og andre spesielle forhold.

Fremmedspråklige

Fremmedspråklige som har problemer med språket kan avlegge prøven på engelsk, eventuelt på morsmål sammen med en tolk. Ta kontakt med oss hvis det er noe du lurer på.

Praktisk førerprøve

Selve oppkjøringen skjer på avtalt tid ved trafikkstasjonen. Trafikkstasjonen ligger i Åsane – nær IKEA.

Vi anbefaler våre elever å ha tatt en kjøretest med en annen lærer før dette, for å kontrollere at du har det nødvendige nivå. På samme måte anbefaler vi deg å ta en oppvarmingstime før selve oppkjøringen.

Prøven foregår normalt i den bilen du har brukt i opplæringen, men uten skoleskilt på. Vanligvis varer selve kjøringen i ca. 60 minutter, avhengig av trafikk, rutevalg osv. Det kjøres en rute med en sensor som gir deg beskjed om hvor du skal kjøre. Han noterer hvordan du kjører. For å kvalitetssikre førerprøven skjer alt dette etter forhåndsbestemte retningslinjer.

Vurderingen til slutt skal være en helhetsvurdering, der dine sterke og svake sider blir veiet mot hverandre. Det viktigste er at du må kunne kjøre med størst mulig sikkerhet, og best mulig fremkommelighet. Selvfølgelig må du hele tiden kjøre i samsvar med de lover og regler som gjelder.

Sensor vil konkret vurdere deg i forhold til:

  • Observasjon
  • Tegn
  • Plassering
  • Fartstilpassing
  • Trafikktilpassing
  • Kjøretøybehandling
  • Økonomisk og miljøvennlig kjørestil

Når du består førerprøven får du en midlertidig kjøretillatelse, frem til førerkortet kommer i posten etter ca. 2 uker. Dersom du ikke består må du vente minimum 4 uker før du kan avlegge ny førerprøve.

Husk alltid å ha med gyldig legitimasjon ved avlegging av praktisk kjøreprøve!

© 2024 City Trafikkskole
Utvilket av:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram