Kurs

Meld deg på kurs!

Mørkedemo – trafikant i mørket

Mørkekjøring koster hos oss 2 000 kr inkludert gebyr for baneleie. Kurset varer ca. 3,5 timer èn kveld. Vi har mandag som kursdag på City Trafikkskole.

Vi har kurs fra 16 oktober og påfølgende mandager.

De som fullfører trafikalt grunnkurs i den lyse årstid får et kursbevis gyldig til 31. oktober. Hvis ikke mørkedemo tas før dette mister en førerretten. Ved avlagt kurs får en denne tilbake. Dette vil si at en taper retten til å øvelseskjøre både ved trafikkskole og privat fra 1. november til nytt bevis er mottatt.

Personer over 25 år trenger ikke trafikalt grunnkurs før øvelseskjøring starter. I den mørke årstiden, fra 1 november, må de ha mørkekjøring før oppkjøring. Tas førerprøven i den lyse årstid er kravet at mørkedemo må gjennomføres før 1 februar påfølgende år for ikke å miste førerretten.

Førstehjelpskurs

De som er 25 år eller eldre og som ikke har tatt trafikalt grunnkurs kan starte øvingskjøring uten kurs.

Alle må ta førstehjelpskurs før førerprøve.

 

Teorikurs

City Trafikkskole har en kveld med teoriundervisning, dette er ikke obligatorisk, men anbefales på det sterkeste. Spesielt viktig for de med lese-/skrivevansker, språkproblemer eller konsentrasjonsvansker.

Undersøkelser har vist at kurselever bruker mindre tid på opplæringen, samt at de raskere består teoriprøven – god totaløkonomi altså!

Kurset er på èn kveld, anbefales på det sterkeste! Koster 800 kr.

Trafikalt grunnkurs

Alle elever som ikke er fylt 25 år trenger trafikalt grunnkurs før øvingskjøring, både privat og ved trafikkskole.

Kurset består av 5 samlinger som må gjennomføres på 5 ulike dager. Kurset er på 17 undervisningstimer.

Kurs uten mørkekjøring, i den lyse årstiden, gir rett til øving frem til 1 november. En får førerretten tilbake ved gjennomført kurs i mørkekjøring.

Kurs i den mørke årstiden er med mørkekjøring.

Meld deg på kurs!

© City Trafikkskole
Utvilket av:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram