Kurs

Mørkedemo – trafikant i mørket

Mørkedemo koster hos oss 2500 kr inkludert gebyr for baneleie. Prisendringen skyldes pålegg fra FHI om kun å ha med 2 elever i bilen pga avtandskrav, tidligere hadde vi 4 elever med.  Kurset varer ca. 3,5 timer èn kveld. Vi har mandag som kursdag på City Trafikkskole.

Personer over 25 år trenger ikke trafikalt grunnkurs før øvelseskjøring starter. De må ta en samling med førstehjelp og en med mørkedemo minst 3 dager før oppkjøring. Tas førerprøven i den lyse årstid er kravet at mørkedemo må gjennomføres før 1 februar påfølgende år for ikke å miste førerretten.

De som fullfører trafikalt grunnkurs i den lyse årstid får et kursbevis gyldig til 31. oktober. Hvis ikke mørkedemo tas før dette mister en førerretten. Ved avlagt kurs får en denne tilbake. Dette vil si at en taper retten til å øvelseskjøre både ved trafikkskole og privat fra 1. november til nytt bevis er mottatt.

Vi har kurs fra 12 oktober.

Mer informasjon våre kurs?

Send CITY til 2229

Teorikurs

City Trafikkskole gir en gratis kveld med teoriundervisning til elever som tar all opplæring hos oss! Vanlige elever må betale 800 kr. Dette er ikke obligatorisk, men anbefales på det sterkeste. Spesielt viktig for de med lese-/skrivevansker, språkproblemer eller konsentrasjonsvansker.

Undersøkelser har vist at kurselever bruker mindre tid på opplæringen, samt at de raskere består teoriprøven – god totaløkonomi altså!

Kurset er på èn kveld og koster ingenting for våre elever; anbefales på det sterkeste!

Kurskalender

Intensivt trafikalt grunnkurs m/mørkedemo på kveldstid

Dato: 30.11.2020

Tid: 16.30-19.30

5 samlinger intensivt over 2 uker, Man og torsdag første uke. Man, tirs og onsdag andre uke, vanligvis klokken 16.30-19.30

På vårt kontor i Kong Oscars gt 23

 

Førstehjelpskurs

Dato: 03.12.2020

Tid: 16.00-19.45

Obligatorisk førstehjelpskurs

Vær nøye med smittevernreglene!!