Kurs

Mørkedemo – trafikant i mørket

Mørkedemo koster hos oss 1 500 kr inkludert gebyr for baneleie. Kurset varer ca. 4 timer èn kveld. Vi har mandag som kursdag på City Trafikkskole.

Personer over 25 år trenger ikke trafikalt grunnkurs før øvelseskjøring starter. De må ta en samling med førstehjelp og en med mørkedemo minst 3 dager før oppkjøring. Tas førerprøven i den lyse årstid er kravet at mørkedemo må gjennomføres før 1 februar påfølgende år for ikke å miste førerretten.

De som fullfører trafikalt grunnkurs i den lyse årstid får et kursbevis gyldig til 31. oktober. Hvis ikke mørkedemo tas før dette mister en førerretten. Ved avlagt kurs får en denne tilbake. Dette vil si at en taper retten til å øvelseskjøre både ved trafikkskole og privat fra 1. november til nytt bevis er mottatt.

Første kurskveld er mandag 14 oktober 2019.

Teorikurs

City Trafikkskole gir en gratis kveld med teoriundervisning til elever som tar all opplæring hos oss! Andre elever må betale 500 kr. Dette er ikke obligatorisk, men anbefales på det sterkeste. Spesielt viktig for de med lese-/skrivevansker, språkproblemer eller konsentrasjonsvansker.

Undersøkelser har vist at kurselever bruker mindre tid på opplæringen, samt at de raskere består teoriprøven – god totaløkonomi altså!

Kurset er på èn kveld og koster ingenting for våre elever; anbefales på det sterkeste!

Kurskalender

Mørkedemo

Dato: 16.12.2019

Tid: 16.15-20.15

Sted: Kontor, Lungegårdskaien 26

Kurset krever gode varme klær

Mørkedemo

Dato: 16.12.2019

Tid: 16.15-20.15

Sted: Kontor: Lungegårdskaien 26

Varme gode klær påkrevd