Våre pakker

Pakke 1

 • Èn gratis vurderingstime
 • Gratis teorikveld
 • To obligatoriske trinnvurderinger
 • Obligatorisk sikkerhetskurs på bane
 • Obligatorisk sikkerhetskurs på veg
 • Sikkerhetskurs tunnel
 • Leie av bil til førerprøven
 • 8 kjøretimer

Rabatt kr 970,-
Total besparelse kr 2 530,-

Pris kr 24 000,-

Pakke 2

 • Èn gratis vurderingstime
 • Gratis teorikveld
 • To obligatoriske trinnvurderinger
 • Obligatorisk sikkerhetskurs på bane
 • Obligatorisk sikkerhetskurs på veg
 • Sikkerhetskurs tunnel
 • Leie av bil til førerprøven
 • 18 kjøretimer

Rabatt kr 1 070,-
Total besparelse kr 2 630,-

Pris kr 31 500,-

Pakke 3

 • Èn gratis vurderingstime
 • Gratis teorikveld
 • To obligatoriske trinnvurderinger
 • Obligatorisk sikkerhetskurs på bane
 • Obligatorisk sikkerhetskurs på veg
 • Sikkerhetskurs tunnel
 • Leie av bil til førerprøven
 • 28 kjøretimer

Rabatt kr 1 170,-
Total besparelse kr 2 730,-

Pris kr 39 000,-

Pakke 4

 • Èn gratis vurderingstime
 • Gratis teorikveld
 • To obligatoriske trinnvurderinger
 • Obligatorisk sikkerhetskurs på bane
 • Obligatorisk sikkerhetskurs på veg
 • Sikkerhetskurs tunnel
 • Leie av bil til førerprøven
 • 38 kjøretimer

Rabatt kr 1 270,-
Total besparelse kr 2 830,-

Pris kr 46 500,-

Alle pakker inneholder

Teorikveld 4 timer (verdi) kr 800,-
To obligatoriske trinnvurderinger kr 1 520,-
Obligatorisk sikkerhetskurs på bane (5 timer) kr 5 100,-
Obligatorisk sikkerhetskurs på veg (13 timer) kr 9 210,-
Leie av bil til førerprøven kr 2 600,-

Timepris 760 kr for 45 minutter.
Timeantallet varierer fra pakke til pakke. Lærer vil anbefale en pakke etter å ha sett eleven kjøre en eller flere ganger. Vanligvis betales pakken i 2 deler etter at pakke er valgt, første del betales tidlig.

Ønsker du gratis time?

Bestill GRATIS TIME