Del opp betalingen!Har du behov for førerkort, men har ikke alle pengene nå?


Våre fleksible lærere henter deg etter avtale.


Sjekk våre pakketilbud! Send City til 2229 for gratis vurderingstime.

Grunnkurs i sommerferien? Ta kurs på dagtid! Send TGK til 2229


Teorikurs 21 juni Førstehjelp 26 juni

Vi tilbyr betalingsutsettelse!

Er ønsket om førerkort sterkere enn sparebøssen? Velg mellom 6, 9 og 12 mnd delbetaling. Kontakt oss for mer info.
Se hva det koster her....

Ta lappen i sommer!

Vi strekker oss langt for å tilpasse oss til din skoleplan. Kontakt oss for mer informasjon.

Om oss

Byens beste beliggenhet! Like ved Amalie Skram vgs og Bergen storsenter.
Les mer...

Førerkort

Fraværsgrensen er en utfordring når en går på skole og skal ta førerkort. Vi prøver å tilrettelegge undervisningen best mulig slik at dette ikke skal bli noe problem. Ved å starte tidlig med kjøretimer kan en bruke fritimer og fridager på skolen. Vi har også lærere bosatt flere steder rundt byen for henting og bringing. Kontakt oss for mer informasjon.

Alle nye elever får også en gratis vurderingstime, på manuell eller automatgiret bil, for å kunne se hvor lang tid, og hvor mye det vil koste, å ta førerkort. Med nye elever menes elever som trenger å ta full opplæring. Tilbudet gjelder altså ikke de som har tatt obligatorisk opplæring ved annen skole, tilbakelevering eller innbytte utenlandsk førerkort.

City Trafikkskole tilbyr opplæring på klasse B, manuell og automatgiret bil. Vi tilbyr ikke opplæring på motorsykkel eller på tilhenger.

For å kunne ta førerkort må du bestå en teoretisk og en praktisk førerprøve. Først av alt bør du søke om å få førerkort. Du søker via internett, gå til vegvesen.no og logg deg inn på din side

Teoriprøven kan gjennomføres rett etter utfylt søknad. Etter bestått teoriprøve kan du få tildelt praktisk prøve, da må vandel og evnt optikerattest være i orden Når den kan avholdes avhenger av ventetiden på trafikkstasjonen. Det er vanlig at dette skjer i samråd med lærer.

Våre elever kan logge seg inn på sin egen ELEVSIDE. Dette er en side som viser kjørte og fremtidige timer, samt at kostnad og elevsaldo fremkommer. Link til siden finner du Her!

Bestill kjøretime

Bestill kjøretime

Om teoriprøven

GENERELT

Når din søknad er levert kan du ta prøven på trafikkstasjonen i Bergen, ca 250 m fra våre kontorer. Teoriprøven tas på data, og det er en avkryssingsprøve. Du skal svare på 45 ulike problemstillinger. Det er kun ett rett svar pr oppgave. Du har 90 minutter til disposisjon.

7 feil og mindre gir bestått prøve, og anledning til å bestille praktisk prøve. Har du flere feil må du prøve på nytt. Dette kan ikke skje før det har gått 2 uker.

Vi anbefaler deg å ta en teorikveld for å bestå teoriprøven, dette er gratis for våre elever! Det blir lettere å komme i gang med lesing, lettere å lære med bilder fra lokalmiljø og mer moro sammen med andre! Teoriprøven blir lettere å bestå, samt at en bruker færre kjøretimer.

MUNTLIG PRØVE

Teoriprøven kan også foregå muntlig sammen med sensor. Dette er for de med dysleksi, lese- og skrivevansker, og andre spesielle forhold.

FREMMEDSPRÅKLIGE

Fremmedspråklige som har problemer med språket kan avlegge prøven på engelsk, eventuelt på morsmål sammen med en tolk. Ta kontakt med trafikkskolen hvis det er noe du lurer på.

Praktisk førerprøve

Selve oppkjøringen skjer på avtalt tid ved trafikkstasjonen. Trafikkstasjonen ligger i Åsane, nær IKEA,.

Vi anbefaler våre elever å ha tatt en kjøretest med en annen lærer før dette, for å kontrollere at du har det nødvendige nivå. På samme måte anbefaler vi deg å ta en oppvarmingstime før selve oppkjøringen.

Prøven foregår normalt i den bilen du har brukt i opplæringen, men uten skoleskilt på. Vanligvis varer selve kjøringen i ca 60 minutter, avhengig av trafikk, rutevalg osv. Det kjøres en rute med en sensor som gir deg beskjed om hvor du skal kjøre. Han noterer hvordan du kjører. For å kvalitetssikre førerprøven skjer alt dette etter på forhånd bestemte retningslinjer.

Vurderingen til slutt skal være en helhetsvurdering, der dine sterke og svake sider blir veiet mot hverandre. Det viktigste er at du må kunne kjøre med størst mulig sikkerhet, og best mulig fremkommelighet. Selvfølgelig må du hele tiden kjøre i samsvar med de lover og regler som gjelder.

Sensor vil konkret vurdere deg fht:

 • Observasjon
 • Tegn
 • Plassering
 • Fartstilpassing
 • Trafikktilpassing
 • Kjøretøybehandling
 • Økonomisk og miljøvennlig kjørestil

Når du består førerprøven får du en midlertidig kjøretillatelse, frem til førerkortet kommer i posten etter ca 2 uker. Dersom du ikke består må du vente minimum 4 uker før du kan avlegge ny førerprøve.

Husk alltid å ha med gyldig legitimasjon ved avlegging av prøve.

Kurs

Trafikalt grunnkurs

Alle elever må gjennomføre et trafikalt grunnkurs før en kan starte å kjøre, både ved skole og privat. Kurset er på 4 eller 5 samlinger. Dette skjer ofte på kveldstid, men i skoleferien har vi vanligvis kurs på dagtid. Gjennomføres kurset i den lyse årstid, 4 samlinger, utsettes mørkedemoen til høsten. Den må da tas senest 31 oktober.

Har du fylt 25 år slipper du store deler av kurset. Da gjennomføres kun førstehjelp og mørkedemo. Du kan starte kjøring før dette blir gjennomført.

 Neste kurs er planlagt i skolesommerferien i slutten av juni. Kurset har 4 økter på dagtid
Bestill trafikalt grunnkurs

Bestill trafikalt grunnkurs

Mørkedemo, trafikant i mørket

Mørkedemo koster hos oss 1500 kr inkludert gebyr for baneleie. Kurset varer ca 4 timer en kveld. Vi har mandag som kursdag på City Trafikkskole.

Personer over 25 år trenger ikke trafikalt grunnkurs før øvingskjøring starter. De må ta en samling med førstehjelp og en med mørkedemo minst 3 dager før oppkjøring. Tas førerprøven i den lyse årstid er kravet at mørkedemo må gjennomføres før 1 februar påfølgende år for ikke å miste førerretten.

De som fullfører trafikalt grunnkurs i den lyse årstid får et kursbevis gyldig til 31 oktober. Hvis ikke mørkedemo tas før dette mister en førerretten. Ved avlagt kurs får en denne tilbake. Dette vil si at en taper retten til å øvelseskjøre både ved trafikkskole og privat fra 1. november til nytt bevis er mottatt.

Kurskvelder: NESTE KURS ER HØSTEN 2018

Bestill mørkedemo

Bestill mørkedemo

Førstehjelp

Alle elever må ta et 4-timers kurs i førstehjelp før førerprøven.

De fleste tar dette som en del av det trafikale grunnkurset. De over 25 som ikke trenger trafikalt grunnkurs tar dette som et separat kurs. Disse kan starte øvingskjøring før kurset er tatt. Vi gjennomfører våre kurs i samarbeid med Trafikksikkerhetshallen på Lyngbø.

Kurset koster 750 kr.

Neste kurs i Trafikksikkerhetshallen på Lyngbø; Madag 25 juni  kl 16.30

Bestill førstehjelpskurs

Bestill førstehjelpskurs

Teorikurs


SISTE NYTT:

City Trafikkskole gir en gratis kveld med teoriundervisning til elever som tar all opplæring hos oss!! Andre elever må betale 500 kr. Dette er ikke obligatorisk, men anbefales på det sterkeste. Spesielt viktig for de med lese-/skrivevansker, språkproblemer eller konsentrasjonsvansker. Undersøkelser har vist at kurselever bruker mindre tid på opplæringen, samt at de raskerer består teoriprøven, god totaløkonomi altså!

Kurset er på en kveld og koster ingenting for våre elever!! ANBEFALES! Vårt neste teorikurs er planlagt torsdag 21 jun kl 16.30


Bestill teorikurs

Bestill teorikurs

Pakker / Priser

ALLE PAKKENE INNEHOLDER

Teorikveld, 4 timer en kveld Verdi kr
500,-
2 obligatoriske trinnvurderinger Pris kr. 1370,-
Obligatorisk sikkerhetskurs på bane (5 timer) Pris kr. 4600,-
Obligatorisk sikkerhetskurs på veg (13 timer) Pris kr. 7650,-
Leie av bil til førerprøven Pris kr. 2300,-

Timeantallet varierer fra pakke til pakke.
Timepris kr. 685,- for 45 min

Timeprisen inkluderer bompenger


Priser City Trafikkskole pr 1 jan 2018

Timepris pr. kjøretime, 45 minutter Pris kr. 685,-
Sikkerhetskurs på bane (5 timer) Pris kr. 4600,-
Sikkerhetskurs på veg (13 timer) Pris kr. 7650,-
Teorikveld 4 timer Pris kr. 500,-
Kjøretest 60 minutter Pris kr. 925,-
Leie av bil til førerprøven Pris kr. 2300,-
Trafikalt Grunnkurs Pris kr. 1000,-
Mørkedemo, trafikant i mørket Pris kr. 1500,-
Eteori, nettbasert teorikurs Pris kr. 490,-

Vi tilbyr rabatterte startpakker for å komme i gang. Timetallet i pakken er ingen garanti. Ikke brukte timer refunderes. Jo mer trafikal kompetanse og mulighet for mengdetrening du har, jo mindre pakke kan forventes.

Vanligvis vil læreren gi anbefaling om pakkevalg etter kort tid. Det er vanlig at halve beløpet betales etter kort tid, neste halvdel betales når første halvdel er oppbrukt. For mer info ring oss.

PAKKE 1

 • 1 gratis vurderingstime
 • Gratis teorikveld
 • 2 obligatoriske trinnvurderinger
 • Obligatorisk sikkerhetskurs på bane
 • Obligatorisk sikkerhetskurs på veg
 • Leie av bil til førerprøven
 • 10 kjøretimer

Rabatt kr. 430. Total besparelse 1615 kr,-

Pris kr. 22 340,-

Bestill pakke

Bestill PAKKE 1

PAKKE 2

 • 1 gratis vurderingstime
 • Gratis teorikveld
 • 2 obligatoriske trinnvurderinger
 • Obligatorisk sikkerhetskurs på bane
 • Obligatorisk sikkerhetskurs på veg
 • Leie av bil til førerprøven
 • 20 kjøretimer

Rabatt kr. 530. Total besparelse 1715 kr,-

Pris kr. 29390,-

Bestill pakke

Bestill PAKKE 2

PAKKE 3

 • 1 gratis vurderingstime
 • Gratis teorikveld
 • 2 obligatoriske trinnvurderinger
 • Obligatorisk sikkerhetskurs på bane
 • Obligatorisk sikkerhetskurs på veg
 • Leie av bil til førerprøven
 • 30 kjøretimer

Rabatt kr. 630. Total besparelse 1815 kr,-

Pris kr. 35 840,-

Bestill pakke

Bestill PAKKE 3

PAKKE 4

 • 1 gratis vurderingstime
 • Gratis teorikveld
 • 2 obligatoriske trinnvurderinger
 • Obligatorisk sikkerhetskurs på bane
 • Obligatorisk sikkerhetskurs på veg
 • Leie av bil til førerprøven
 • 40 kjøretimer

Rabatt kr. 730. Total besparelse 1915 kr,-

Pris kr. 42 590,-

Bestill pakke

Bestill PAKKE 4

Gebyrer

BERGEN TRAFIKKSTASJON

Teoriprøve inkl bilde Pris kr. 700,-
Førerprøve Pris kr. 1070,-
Utstedelse av førerkort Pris kr. 290,-

NAF

Gebyr leie øvingsbane Pris kr. 1200,-

Om oss

City Trafikkskole tilbyr opplæring i kl B, person- og varebil, også med automatgiret bil! Her får du selvfølgelig alt du måtte ønske, slik som teoriundervisning, kjøretest og liknende. For de som skal ta trafikalt grunnkurs har vi jevnlig slike kurs hos oss. Ellers har vi for salg de lærebøker og opplæringsmateriell du måtte trenge for å bestå teoriprøven.

TILBAKELEVERING AV FØRERKORT? Vi er svært flinke til å skaffe elevene våre en rask prøve, med svært godt resultat. Kontakt oss for mer informasjon

Du kan velge mellom Mercedes A- og C klasse, BMW 3 serie, Audi A4 og Ford Focus. Automatgir og manuell!

Til de som har førerkort tilbyr vi hjelp ved

 • Trafikksikkerhetskurs, kjøring på glatt føre
 • Oppfriskningstimer
 • Innbytte utenlandsk førerkort

VÅRE LÆRERE

 • Frode Flataker

  Bil:Mercedes

  Kontakt:92 88 42 69

  Frode Flataker

  Daglig leder / Trafikklærer klasse B

  Bil: Mercedes

  Kontakt: 92 88 42 69

 • Frank Algrøy

  Bil:Mercedes

  Kontakt:92 05 40 19

  Frank Algrøy

  Trafikklærer klasse B

  Bil: Mercedes

  Kontakt: 92 05 40 19

 • Kjetil Midthun

  Bil:Audi A4

  Kontakt:41 00 00 44

  Kjetil Midthun

  Trafikklærer klasse B

  Bil: Audi A4

  Kontakt: 41 00 00 44

 • Synne Smedvik

  Bil:Ford

  Kontakt:95 73 98 04

  Synne Smedvik

  Trafikklærer klasse B

  Bil: Ford

  Kontakt: 95 73 98 04

 • Ole-Inge Næss

  Bil:BMW

  Kontakt:92 49 42 21

  Ole-Inge Næss

  Trafikklærer klasse B

  Bil: BMW

  Kontakt: 92 49 42 21

Kontakt

City Trafikkskole har kontor- og undervisningslokaler på Bergen Godsterminal, mellom Amalie Skram vgs og Bergen Storsenter, og mellom Jernbanestasjonen og Bergen Maritime Skole, svært sentralt i forhold til bussforbindelse, bybane og tog.

Med lærere bosatt i bergen nord, vest og syd er vi meget fleksibel. Våre elever kan avtale møtested etter ønske.

Adresse
City Trafikkskole AS
Lungegårdskaien 26
5015 Bergen

Kontakt
Telefon 934 49 105
E-post post@city-trafikkskole.no

Kontaktskjema

Fyll ut kontaktskjema og vi kontakter deg ved første anledning.

 • Kjøretimer
 • Trafikalt grunnkurs
 • Mørkekjøring
 • Førstehjelp
 • Teorikurs
 • Annet